obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Biskupická 21 Bratislava
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
   - Zverejňovanie
     Rok 2011
   Rok 2012
   Rok 2013
   + Rok 2014
   - Rok 2015
   Rok 2016
   - školské dokumenty
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA
Školské akcie 2015/2016
- Archív 2014/2015
Archív 2013/2014
Archív 2012/2013
Archív 2011/2012
Archív 2010/2011
+ Škola
Archív 2009/2010
Archív 2008/2009
Archív 2007/2008
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školský psychológ
Špeciálny pedagóg
Výchovný poradca
Asistent učiteľa
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Internetová žiacka knižka
ZMLUVY
001/2011
09.05.2011
OVeS, s.r.o.
vedenie PaM agendy školy
360,00 
**zmluva_biskupicka_ba_pam_2011.pdf
001/201217.01.2012ŠPÚ Bratislavanotebook Lenovo ThinkPad1 959,93 dz_1243_2011.pdf
002/201217.01.2012ŠPÚ Bratislavanotebook Lenovo ThinkPad1 959,85
003/201227.01.2012MČ BA - Podunajské Biskupice
prenájom nebytových priestorov
50,00nz_miu_volby.pdf
004/2012
29.03.2012
OVeS, s.r.o.prenájom priestorov - dodatoknz_oves.pdf
005/2012 
14.06.2012 
Športový kub Kapi              .... 
prenájom nebytových priestorov
   
006/2012
02.07.2012Hlavné mesto SR Bratislava   .zmluva_odvoz_odpaduzmluva_odvoz_odpadu
007/2012
28.09.2012Telovýchovná jednota Spojeprenájom telocvičnezmluva_o_prenajme_tjspoje.pdf
008/2012
30.11.2012Ferenčíková,Šidlováprenájom bytu468,72€/r.zmluva_najom_byt.pdf
009/2012
05.01.2013Silvester Bene, Bratislava odber kuchynského odpadu...................... zmluva_kuchynsky_odpad.pdf
001/2013 
14.01.2013 
OZPŠaV ZŠ Biskupická dodatok KZ Dodatok ku Kolektívnej zmluve
002/2013
10.03.2013OVeS, s.r.o.vedenie účtovnictva-zastupov.660,00€/m.zmluva_uctovnictvo_zastupovanie.pdf
003/2013
19.06.2013NÚCEM Bratislavaspolupráca pri realizácii projektuzmluva_nucem_445_2013.pdf
004/2013
21.06.2013Športový klub Kapi prenájom telocvičnezmluva_sk_kapi.pdf
005/2013
02.10.2013Greenbike Realiz racing teamprenájom telocvične576,00€/r.zmluva_005-2013_grrt.pdf
006/2013
02.10.2013TJ Spojeprenájom telocvične1 000,00€/r.zmluva_006-2013_tj_spoje.pdf
007/201321.10.2013SZ Kyokushi Karate, Štúrovo.prenájom telocvične ....516,00€/r.zmluva_007-2013_szkkarate.pdf
008/201301.11.2013Občianske združenie MFKprenájom telocvične, náraďovne636,00€/r.zmluva_008-2013_ozmfk.pdf
001/201410.01.2014SZ Kyokushi Karate, Štúrovoodstúpenie od nájmu - Dodatok č.1dodatok_c1_nz_szkkarate.pdf
002/201403/04/2014 LOVA spol. s r.o. vypovedanie nájmu pozemkuvypovedanie_zmluvy_lova.pdf
003/201403/04/2014OVeS, s.r.o. dodatok k zmluve zmluva_pam_dodatok1.pdf
004/201416/06/2014Slovak Telekom, a.s.dodatok k zmluvedodatok_slovaktelekom.pdf
005/201401/01/2014Detské centrum Kvetinkovododávka stravy pre deti predškol. veku2,44 €/SJ  zmluva_strava_kvetinkovo.pdf
006/201417/07/2014Milan Kralovič M.M.Krevízie poplachového systémuzmluva_kralovic_servis_poplasne_zariadenie.pdf
007/201409/09/2014FRESCO s.r.o.dodávka ovocia a zeleninyzmluva_o_spolupraci_na_rok_2014_2015_frescosro.pdf
008/201408/09/2014TJ Spojeprenájom telocvičnezmluva_prenajom_telocvicne_tj_spoje.pdf
009/201408/09/2014OZ MFKprenájom telocvičnezmluva_prenajom_telocvicne_oz_mfk.pdf
010/201408/09/2014SPP, a.s.dodatok k zmluvedodatok_k_zmluve_spp.pdf
011/201411/11/2014MČ BA - Podunajské Biskupiceprenájom nebytových priestorovzmluva_prenajom_np_miu_volby15112014.pdf
012/201425/11/2014Simba DOC s.r.o.dodávka stravy pre deti predškol. vekuzmluva_stravovanie_simbadocsro.pdf
013/201416/12/2014DAFFER spol. s r.o.rámcová zmluva nábytok a zariadenierkz_daffer_nabytok_zariadenia.pdf
014/201416/12/2014DAFFER spol. s r.o.rámcová zmluva kancelárske a čistiace potrebyrkz_daffer_kancelarske_cistiace_potreby.pdf
015/201416/12/2014DAFFER spol. s r.o.rámcová zmluva školské pomôckyrkz_daffer_skolske_pomocky.pdf
016/201418/12/2014Andrea Mrázová - OBCHODrámcová zmluva  čistiace potrebyrkz_mrazova_cistiace_potreby.pdf
001/201509.01.2015OVeS, s.r.o.odborné poradenstvo a konzultačné služby pri verejnom obstarávaní                   zmluva_vo_oves_biskupicka.pdf
002/201503.09.2015Telovýchovná jednota Spojeprenájom telocvičnezmluva_cajkovic_2015-2016.pdf
003/201514.09.2015Občianske združenie MFK Podunajské Biskupiceprenájom telocvičnezmluva_straka_2015_2016.pdf
001/201618.01.2016OVeS, s.r.o.dodatok k zmluve č. 2zmluva_pam_dodatok2.pdf
002/201602.02.2016ČEZ Slovensko, s.r.o.zmluva o združenej dodávke elektrinyzmluva_elektrika.pdf
003/201601.07.2016Šidlová, Galyasováprenájom bytu - dodatokzmluvy_najom_bytu_dodatok.pdf
004/201601.10.2016Telovýchovná jednota Spoje ................
prenájom telocvične .............................................zmluva_najom_cajkovic_2016-2017.pdf
005/201610.10.2016Občianske združenie MFK Podunajské Biskupiceprenájom telocvičnezmluva_straka_2016-2017.pdf
009/2015
010/2015
011/2015
012/2015
013/201500.00.0000xxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
014/2015
015/2015
016/2015
017/2015
018/2015
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web