obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Biskupická 21 Bratislava
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
   + Zverejňovanie
   Rok 2012
   Rok 2013
   + Rok 2014
   - Rok 2015
   Rok 2016
   - školské dokumenty
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA
Školské akcie 2015/2016
- Archív 2014/2015
Archív 2013/2014
Archív 2012/2013
Archív 2011/2012
Archív 2010/2011
+ Škola
Archív 2009/2010
Archív 2008/2009
Archív 2007/2008
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školský psychológ
Špeciálny pedagóg
Výchovný poradca
Asistent učiteža
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Internetová žiacka knižka
Dokumenty na stiahnutie (alebo iný názov):
i-pdf.gif
Zverejňovanie Základná škola Biskupická:
i-pdf.gifzakladna_skola_fa_januar_2015.pdf
i-pdf.gifzakladna_skola_fa_februar_2015.pdf
i-pdf.gifzakladna_skola_fa_marec_2015.pdf
i-pdf.gifzakladna_skola_fa_april_2015.pdf
i-pdf.gifzakladna_skola_fa_maj_2015.pdf
i-pdf.gifzakladna_skola_fa_jun_2015.pdf
i-pdf.gifzakladna_skola_fa_jul_2015.pdf
i-pdf.gifzakladna_skola_fa_august_2015.pdf
i-pdf.gifzakladna_skola_fa_september_2015.pdf
i-pdf.gifzakladna_skola_fa_oktober_2015.pdf
i-pdf.gifzakladna_skola_fa_november_2015.pdf
i-pdf.gifzakladna_skola_fa_december_2015.pdf
Zverejňovanie Školská jedáleň:
i-pdf.gifskolska_jedalen_fa_januar_2015.pdf
i-pdf.gifskolska_jedalen_fa_februar_2015.pdf
i-pdf.gifskolska_jedalen_fa_marec_2015.pdf
i-pdf.gifskolska_jedalen_fa_april_2015.pdf
i-pdf.gifskolska_jedalen_fa_maj_2015.pdf
i-pdf.gifskolska_jedalen_fa_jun_2015.pdf
i-pdf.gifskolska_jedalen_fa_september_2015.pdf
i-pdf.gifskolska_jedalen_fa_oktober_2015.pdf
i-pdf.gifskolska_jedalen_fa_november_2015.pdf
i-pdf.gifskolska_jedalen_fa_december_2015.pdf
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web