obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Biskupická 21 Bratislava
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
   + Zverejňovanie
   Rok 2012
   Rok 2013
   + Rok 2014
   - Rok 2015
   Rok 2016
   - školské dokumenty
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA
Školské akcie 2015/2016
- Archív 2014/2015
Archív 2013/2014
Archív 2012/2013
Archív 2011/2012
Archív 2010/2011
+ Škola
Archív 2009/2010
Archív 2008/2009
Archív 2007/2008
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školský psychológ
Špeciálny pedagóg
Výchovný poradca
Asistent učiteľa
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Internetová žiacka knižka
 
Základná škola   
Biskupická 21   
821 06 Bratislava   
tel.: 02/456 44 715   
tel./fax.: 02/ 456 44 713   
DIČ: 31748201   
IČO: 2020918900   
    
riaditeľka školy        Mgr. Iveta Horváthová                  zsbiskupicka@gmail.com 

zástupkyňa školy    Mgr. Želmíra Urminská                 zelmira1@gmail.com 
 
tajomníčka školy      Monika Turi Nagyová                  monaturi@gmail.com 
 
špeciálny pedagóg  PhDr. Barbora Šimková             simkovabarbora@gmail.com
                                     
                                      Mgr. Kristína Skočíková             kristina.skocikova@gmail.com

výchovný poradca   PhDr. Barbora Šimková              simkovabarbora@gmail.com

školský psychológ   Mgr. Tatiana Zimová                  
zimova@gmail.com

 
 
psychológ z CPPP a P, Drieňová, BA    –     PhDr. Vanda Šáriková                cpppapba2@svsba.sk 
  
  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web