obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Biskupická 21 Bratislava
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
+ Hlavná stránka
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA
Školské akcie 2015/2016
- Archív 2014/2015
Archív 2013/2014
Archív 2012/2013
Archív 2011/2012
Archív 2010/2011
+ Škola
Archív 2009/2010
Archív 2008/2009
Archív 2007/2008
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školský psychológ
Špeciálny pedagóg
Výchovný poradca
Asistent učiteža
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Internetová žiacka knižka
 Mapa servera:
  |- Hlavná stránka   20. jun 2017 
  |      |- Zverejňovanie   10. október 2016 
  |      |      |- Rok 2011   4. november 2019 
  |      |- Rok 2012   4. november 2019 
  |      |- Rok 2013   4. november 2019 
  |      |- Rok 2014   4. november 2019 
  |      |      |- Výzvy   25. august 2014 
  |      |- Rok 2015   4. november 2019 
  |      |- Rok 2016   2. december 2016 
  |      |- školské dokumenty   14. jun 2016 
  |- NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA   10. máj 2017 
  |- Školské akcie 2015/2016   17. máj 2016 
  |- Archív 2014/2015   25. august 2015 
  |- Archív 2013/2014   25. august 2014 
  |- Archív 2012/2013   25. august 2014 
  |- Archív 2011/2012   25. august 2014 
  |- Archív 2010/2011   25. august 2014 
  |- Škola   7. október 2015 
  |      |- Nultý ročník   25. august 2014 
  |      |- Zápis prvákov   30. máj 2016 
  |      |- Školský poriadok   25. august 2014 
  |      |- Vyučujúci   15. január 2016 
  |      |- Krúžky na škole   7. október 2015 
  |      |- Triedy   25. august 2014 
  |      |      |- 0.A   15. október 2015 
  |      |      |- 0.B   15. október 2015 
  |      |      |- 1.A   15. október 2015 
  |      |      |- 2.A   15. október 2015 
  |      |      |- 3.A   15. október 2015 
  |      |      |- 4.A   15. október 2015 
  |      |      |- 5.A   15. október 2015 
  |      |      |- 6.A   15. október 2015 
  |      |      |- 7.A   15. október 2015 
  |      |      |- 8.A   15. október 2015 
  |      |      |- 9.A   15. október 2015 
  |- Archív 2009/2010   25. august 2014 
  |- Archív 2008/2009   25. august 2014 
  |- Archív 2007/2008   25. august 2014 
  |- Školská jedáleň   27. marec 2017 
  |- Školský klub detí   7. október 2015 
  |- Školský psychológ   15. október 2015 
  |- Špeciálny pedagóg   15. október 2015 
  |- Výchovný poradca   15. október 2015 
  |- Asistent učiteža   15. október 2015 
  |- Kontakt   15. október 2015 
  |- Kniha návštev   25. august 2014 
  |- Mapa servera  
  |- Internetová žiacka knižka   5. október 2015 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web