obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Biskupická 21 Bratislava
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
   + Zverejňovanie
   Rok 2012
   Rok 2013
   + Rok 2014
   - Rok 2015
   Rok 2016
   - školské dokumenty
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA
Školské akcie 2015/2016
- Archív 2014/2015
Archív 2013/2014
Archív 2012/2013
Archív 2011/2012
Archív 2010/2011
- Škola
   Nultý ročník
   Zápis prvákov
   Školský poriadok
   Vyučujúci
   Krúžky na škole
   + Triedy
Archív 2009/2010
Archív 2008/2009
Archív 2007/2008
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školský psychológ
Špeciálny pedagóg
Výchovný poradca
Asistent učiteža
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Internetová žiacka knižka
0021.gif
 
Organizácia školského roka 2015/2016
  
  
  
  
1.polrok  -        1. september  2015  - začiatok školského roka 
2. september 2015 – začína vyučovanie 
29. január 2016 - koniec 1. polroka 
  
2. polrok -        2. február 2016 - začiatok 2. polroka
30. jún 2016 - koniec školského roka 
  
  
  
  
Prázdniny: 
  
  
1.     jesenné          29. október – 30. október 2015 
2.     vianočné        23. december 2015 – 7. január 2016
 
3.     polročné          1. február 2016
4.     jarné              22. február 2016 - 26. február 2016
 
5.     vežkonočné   24. marec – 29. marec 2016
6.     letné              1. júl – 2. september 2016
 
  
  
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web