obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Biskupická 21 Bratislava
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
   + Zverejňovanie
   Rok 2012
   Rok 2013
   + Rok 2014
   - Rok 2015
   Rok 2016
   - školské dokumenty
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA
Školské akcie 2015/2016
- Archív 2014/2015
Archív 2013/2014
Archív 2012/2013
Archív 2011/2012
Archív 2010/2011
+ Škola
Archív 2009/2010
Archív 2008/2009
Archív 2007/2008
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školský psychológ
Špeciálny pedagóg
Výchovný poradca
Asistent učiteľa
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Internetová žiacka knižka
PhDr. Barbora Šimková  
jaa.jpg
  
 
 
Konzultačné hodiny:  
 
Pondelok - Štvrtok - 7:00 - 8:00 hod 
 
Špeciálno pedagogické a výchovné poradenstvo:   
 
Piatok - 8:00 - 11:45 hod 
 
 
Výchovné poradenstvo v ZŠ Biskupická 21 je orientované na dve oblasti:   
 1. oblasť výchovná - riešenie problémov
  
 2. oblasť profesionálnej orientácie
  
  
     Otázky voľby strednej školy v ZŠ Biskupická uľahčuje práca so špeciálnym
programom na počítači - Proforient.
 
 
  
     Výchovný poradca úzko spolupracuje:   
- s vedením školy  
- so školským psychológom  
- so špeciálnym pedagógom  
- s triednymi učiteľmi  
- s asistentkou učiteľa  
- s koordinátorom protidrogovej prevencie  
- s Radou školy  
        
  

Spolupráca mimo základnej školy  je s pedagogicko psychologickou poradňou, centrom výchovnej a preventívnej psychológie, školským výpočtovým strediskom, odbormi školstva a  kultúry, náborovými pracovníkmi zo stredných škôl.
  
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web