obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Biskupická 21 Bratislava
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
+ Hlavná stránka
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA
Školské akcie 2015/2016
- Archív 2014/2015
Archív 2013/2014
Archív 2012/2013
Archív 2011/2012
Archív 2010/2011
- Škola
   Nultý ročník
   Zápis prvákov
   Školský poriadok
   Vyučujúci
   Krúžky na škole
   + Triedy
Archív 2009/2010
Archív 2008/2009
Archív 2007/2008
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školský psychológ
Špeciálny pedagóg
Výchovný poradca
Asistent učiteža
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Internetová žiacka knižka
PhDr. Barbora Šimková  
jaa.jpg
  
 
 
Konzultačné hodiny:  
 
Pondelok - Štvrtok - 7:00 - 8:00 hod 
 
Špeciálno pedagogické a výchovné poradenstvo:   
 
Piatok - 8:00 - 11:45 hod 
 
 
Výchovné poradenstvo v ZŠ Biskupická 21 je orientované na dve oblasti:   
 1. oblas výchovná - riešenie problémov
  
 2. oblas profesionálnej orientácie
  
  
     Otázky vožby strednej školy v ZŠ Biskupická užahčuje práca so špeciálnym
programom na počítači - Proforient.
 
 
  
     Výchovný poradca úzko spolupracuje:   
- s vedením školy  
- so školským psychológom  
- so špeciálnym pedagógom  
- s triednymi učitežmi  
- s asistentkou učiteža  
- s koordinátorom protidrogovej prevencie  
- s Radou školy  
        
  

Spolupráca mimo základnej školy  je s pedagogicko psychologickou poradňou, centrom výchovnej a preventívnej psychológie, školským výpočtovým strediskom, odbormi školstva a  kultúry, náborovými pracovníkmi zo stredných škôl.
  
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web