obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Biskupická 21 Bratislava
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
   + Zverejňovanie
   Rok 2012
   Rok 2013
   + Rok 2014
   - Rok 2015
   Rok 2016
   - školské dokumenty
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA
Školské akcie 2015/2016
- Archív 2014/2015
Archív 2013/2014
Archív 2012/2013
Archív 2011/2012
Archív 2010/2011
+ Škola
Archív 2009/2010
Archív 2008/2009
Archív 2007/2008
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školský psychológ
Špeciálny pedagóg
Výchovný poradca
Asistent učiteľa
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Internetová žiacka knižka
naša kuchyňa 
skola(16).jpgskola(17).jpg
tety kuchárky... 
026.jpg
 

                              Pravidlá pre školské stravovanie  

 

  Hodnota stravného lístka :  ISCED I ( 1. –  4. roč.)   =  1,09€ 
                                                 ISCED II ( 5. –  9. roč.)   =  1,16 
                                             
                                                 Cudzí stravníci               =  2,44€ 
  
 1. Stavné lístky sa odhlasujú deň vopred.
 2. V prípade ochorenia dieťaťa môže rodič odobrať obed do obedára. Pri odhlásení z obedov je nutné odhlásené lístky odovzdať vedúcej ŠJ, pri telefonickom odhásení je stravník povinný odhlásené lístky dodatočne odovzdať, v opačnom prípade nebude odhláška akceptovaná.
 3. Stravník je povinný pri odobratí obeda odovzdať stravný lístok kuchárke. Za stratené stravné lístky sa náhrada neposkytuje, nakoľko ide o ceninu.
 4. Osoby, ktoré nemajú zaplatenú stravu na bežný mesiac, nesmú odoberať v ŠJ ani nápoje, šaláty a polievky.
 5. Okolo 25. dňa v mesiaci sa vydávajú poukážky na stravu na nasledujúci mesiac. Vzhľadom na to, že daný mesiac nie je ukončený, z platby sú odpočítané preplatky z ešte predchádzajúceho mesiaca – príklad: v novembri zo septembra, v decembri z októbra atď.
 6. Stravník je povinný zaplatiť celý mesiac, nakoľko školské stravovanie je pravidelné stravovanie.
 7. Pri výbere lístkov na základe zaplateného šeku je stravník zaevidovaný na stravu až od nasledujúceho dňa, pričom lístky až do dňa výberu sú brané ako odhlášky neprepadajú!!
 8. Ak si stravník osobne alebo telefonicky neodhlási obed, tak mu obed prepadá tel. ŠJ  45 248 675
 9. Stránkové hodiny vedúcej ŠJ sú každý pracovný deň od 12,00 – do 14,00 hod.
 10. Šek na stravu je vystavený s platbou okolo 25. dňa v mesiaci. Stravník tento šek zaplatí a v prípade ochorenia, ak nie sú lístky vybraté, počítajú sa ako odhlášky do ďalšieho mesiaca. Nie je možné šek niekoľkokrát prepisovať.
 11. Lístky na stravu je potrebné mať vybraté k 1. dňu v mesiaci – s výnimkou ochorenia.
 12. Za odhlásenú stravu nezodpovedá pedagóg. Každý rodič sám odhlasuje svoje dieťa zo stravy.
 13. V prípade nejasností sa treba kontaktovať s vedúcou ŠJ.
  
                                                                                     vedúca ŠJ – Iveta Straková
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web