obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Biskupická 21 Bratislava
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
   + Zverejňovanie
   Rok 2012
   Rok 2013
   + Rok 2014
   - Rok 2015
   Rok 2016
   - školské dokumenty
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA
Školské akcie 2015/2016
- Archív 2014/2015
Archív 2013/2014
Archív 2012/2013
Archív 2011/2012
Archív 2010/2011
+ Škola
Archív 2009/2010
Archív 2008/2009
Archív 2007/2008
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školský psychológ
Špeciálny pedagóg
Výchovný poradca
Asistent učiteľa
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Internetová žiacka knižka
butterflies-3.gif
   
Zš- Biskupická č 21, Školský klub detí  
 
 
Prevádzková doba:  od 6,15hod.-8,00hod.   
                                              od 11,45 hod. - 16,15 hod.  
  
Poplatok za školský klub v školskom roku 2015/2016 je 10€/mesiac  
  
  
Školský klub detí, je zameraný na výchovno-vzdelávaciu činnosť, kde  sa stretávajú deti  z rôznych ročníkov  prvého stupňa.  ŠKD je delený na - rannú a poobedňajšiu činnosť.   
V školskom roku 2014/2016 navštevuje ŠKD  26 detí na škole je otvorené  jedno oddelenie.   
Naše oddelenie je rozdelené na časové úseky:  
v     oddychová činnosť, rekreačná činnosť
 
 
v     príprava na vyučovanie
 
Deti v ŠKD sa venujú príprave na vyučovanie a po splnení prípravy tvoria, maľujú, vyrábajú, čo pozostáva hlavne z didaktických hier. Naše oddelenie navštevujú aj deti z nultého ročníka, ktorým  venujeme  zvýšenú pozornosť. V ŠKD  chceme docieliť u detí, aby si  oddýchli, naučili sa hrať v  kolektíve detí, spoznávali  okolie svojej školy,  svoje mesto.  
Hneď po vyučovaní deti navštevujú školskú jedáleň, kde si osvojujú stravovacie návyky.  
V školskej jedálni tety kuchárky veľmi dobre varia a deti si stravu  pochvaľujú.  
   
Činnosť prispôsobujeme sviatkom - MDD, Deň matiek, Vianoce, Veľká noc, Fašiangy.  
   
denromov115.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web